websta.me
Instagram Post by Escola De Gaitas de Ortigueira (@escola.gaitas.ortigueira) | WEBSTA - Instagram Analytics
A violencia contra as mulleres e unha das máis degradantes violacións dos Dereitos Humanos e continúa progresando no ámbito global. Non respeta fronteiras, culturas, niveis económicos. Está presente en épocas de conflicto e en tempos de paz,no fogar, no traballo e na rúa.É unha inxustiza manifesta que impide que a sociedade avance no camiño da igualdade e o benestar común que todas a todos queremos en convivencia.Por todo isto e máis a ESCOLA DE GAITAS DE ORTIGUEIRA únese a esta campaña nas redes sociais contra a violencia de xénero.La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de los Derechos Humanos y continúa progresando en el ámbito global. No respeta fronteras, culturas, niveles económicos. Está presente en épocas de conflicto y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en la calle.Es una injusticia manifiesta que impide que la sociedad avance en el camino de la igualdad y el bienestar común que todas y todos queremos en convivencia.