zbrojna.tv
CWIX 2019 BYDGOSZCZ ĆWICZENIA KOALICYJNEJ INTEROPERACYJNOŚCI BOJOWEJ
Tegoroczna edycja CWIX 2019, była największym jak dotąd wydarzeniem poświęconym interoperacyjności NATO. W ramach Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej, odbywającej się w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) uczestnicy z 40 państw, przez dwa tygodnie testowali i doskonalili interoperacyjność, a także współpracę pomiędzy Sojuszem i państwami partnerskimi.