yugo.vn
Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa chính xác nhất 2018
Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian