xuanhieu.net
" Đàn bà" một tuyệt tác của nghệ thuật
Vâng ý của tôi ở đây là Đàn – Bà chứ không phải là Đàn bà. Nói gọn lại thì là đàn bà mà không phải đàn bà…. 😀 . Nhì nhằng lắm…… tôi cá là có đến 7/10 người nghĩ ra một cái gì đó rất đàn bà ở trong đầu. Tại sao đàn …