tyzdennikkoment.sk
Ochrana Amazónie naberá medzinárodný rozmer - Týždenník KOMENT
Sedem juhoamerických krajín sa dohodlo na tom, že je potrebné chrániť povodie rieky Amazon. Spoločne podpísali pakt zaväzujúci ich k ochranným opatreniam.