tyzdennikkoment.sk
ČAPLOVIČ: Poznávanie - Týždenník KOMENT
Cestovanie vytára predpoklady pre prehlbovanie poznania o minulosti a prítomnosti, o hodnotách našej civilizácie, veď vďaka nim prežila aj najťažšie časy.