milogosce.com
Манифестације | Milogosce
ЧОБАНСКИ ДАНИ SСваке године, у првој половини јула, на Петровдан, у Косјерићу, одржава се туристичка манифестација „Чобански дани“. Ова манифестација превасходно је служила за окупљање пољопривредника из непосредне околине. Од 1980. манифестација добија на свом значају и данас превасходно служи за популаризацију наших села и обичаја. Манифестација обухвата и такмичење…