caneraktas.com
Fortigate Multiple İnterfaces Policies Nedir ? | Caner AKTAS
Normalde source ve destination interface eklediğimiz kuralları düşünün ve onu sources ve destinations olarak değiştirelim kısaca kural kalabalığından kurtarıyor diyebiliriz.