asliaralyoga.com
Aslı Aral ile Yoga Terapi ve Fonksiyonel Anatomi Uzmanlık Programı - 100 Saat
Yoga Terapi ve Fonksiyonel Anatomi Uzmanlaşma Programının içeriğini bu zamana kadar aldığım bir çok eğitim ve edindiğim deneyimlerin bir sentezi olarak hazırladım. Eğitimin ilk tohumları 2007 senesinde geçirmiş olduğum ciddi bir kazanın ardından uzun süre tedavi gördüğüm