wmnatuurfotografie.nl
bonte kraai | wmnatuurfotografie
De bonte kraai is zeer nauw verwant aan de zwarte kraai. In het grensgebied van de verspreiding van beide soorten (waaronder de Waddeneilanden) worden regelmatig hybriden tussen zwarte en bonte kraai aangetroffen.