vudinhquang.com
Tại sao không nấu rượu bằng nồi đồng?
Nấu rượu là một nghề truyền thống được truyền từ lâu đời tại nước ta. Những chiếc nồi nấu rượu thủ công