vudinhquang.com
Những câu nói thường ngày nhưng dễ làm thất bại một đứa trẻ
Não bộ của trẻ như một miếng bông thấm, rất dễ thấm cái không hay, nhưng cha mẹ có thể kiểm soát