veraislam.si
Jazikoslovni pomen besede "islam" - Islam v Sloveniji
Islam pomeni predaja, podreditev, poslušnost, mir. Islam je istońćasno glagol in predlog. Prvi pomen islama je glagolska oblika, ki izhaja iz korenine