updatetoday.in.th
สวดมนต์ และแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรสั้นๆ เพียงแค่ 5 นาทีทุกๆเช้า - อัพเดทวันนี้
การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ดี หากเราสวดมนต์ได้เป็นประจำทุ …