ugljevik.info
REGULACIJA KORITA RIJEKE JANjE ODVIJA SE NESMETANIM TOKOM - UGLJEVIK.INFO
Započeti radovi na regulaciji korita rijeke Janje u opštini Ugljevik odvijaju se nesmetanim tokom. Za mjesec dana, koliko radovi već traju, potpuno su izvršeni zemljani radovi na regulisanju riječnog korita u dijelu od mosta na regionalnom putu R-459 koji vodi ka Starom Ugljeviku, uzvodnom dionicom, sve do visećeg mosta naspram osnovne škole „Aleksa Šantić“ u …