ugljevik.info
Vlada RS se aneksima obavezala na brojne ustupke kompaniji „Comsar“ - UGLJEVIK.INFO
– Vlada potpisala da će odugovlačiti sa primjenom EU propisa – Vlada preuzela obaveze koje nisu u njenoj nadležnosti – Koncesionar stiče pravo vlasništva – Koncesionar nije odgovoran za štetu režimu voda, prirodnu okolinu… – Đokić pristao na ono što je čak i Željko Kovačević odbio BANJALUKA – Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za zaključivanje tri …