ugljevik.info
Usvojeni planovi odbrane od požara i poplava - UGLJEVIK.INFO
Štab za vanredne situacije opštine Ugljevik usvojio je danas Operativni plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru na području opštine u ovoj godini. Šef Odsjeka za Civilnu zaštitu i teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Miroslav Mirković informisao je članove Štaba o stanju civilne zaštite opštine Ugljevik …