tinbinhdinh.info
Sơ tán hàng nghìn hộ dân trước khi bão số 6 đổ bộ - Tin Bình Định
Đối phó với bão số 6, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đã lên phương án di dời hàng