tinbinhdinh.info
Đang tan hoang sau bão số 5, làng chài lại cuống cuồng chạy bão số 6 - Tin Bình Định
Bờ kè xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) bị bão số 5 đánh sập, song mới chỉ khắc phục tạp thời. Để