tamguong.vn
Ngày thi đại học năm ấy của bạn diễn ra như thế nào? - Tấm gương
Kỳ thi Đại học được xem như cánh cổng bước vào đời, học miệt mài 12 năm đèn sách chỉ để hoàn thành nốt kỳ thi mà trước nay vẫn được xem là quan trọng nhất. Đại học là niềm hy vọng của cả gia đình dành cho các sỹ tử và được xem như …