tamguong.vn
Tin mới: Du học sinh diện vừa học vừa làm có thể làm việc tại Nhật tối đa 10 năm - Tấm gương
Đối tượng đã hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng – du học sinh diện vừa học vừa làm – được phép chuyển sang tư cách lưu trú mới để tiếp tục làm việc tại Nhật thêm tối đa 5 năm nữa, nâng tổng thời gian làm việc tại Nhật lên tối đa …