tamguong.vn
Sư thầy chùa Hoằng Pháp giành học bổng toàn phần của đại học Harvard - Tấm gương
Sư thầy Thích Tâm Tiến đang theo học bậc Thạc sĩ ngành Triết học tôn giáo ở ĐH Naropa (Mỹ) vừa được ĐH Harvard và ĐH Yale cấp học bổng toàn phần cho năm đầu tiên của khóa học thạc sĩ về Tôn giáo. Sư thầy sinh năm 1991 – Thích Tâm Tiến vừa được …