sukcessite.pl
Przepisy RODO a publikacja danych dłużnika - Sukces Site
Istnieje możliwość publikacji danych dłużnika i prezentacji jego danych. Po wejściu w życie ustawy RODO wiele kwestii związanych z przetwarzaniem danych uległo zmianie. Warto przyjrzeć się nowym przepisom, a w razie potrzeby udać się do kancelarii prawnej w celu uzyskania porady. Czym jest RODO? Od 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy o ochronie danych …