relihiyongislam.com
Paano tanggapin ang Islam at maging isang Muslim? - Islam sa Pilipinas
Ang pagpasok sa Islam ay madali lamang, Inyong alamin sa artikulong ito ang pagpapaliwanag kung paano ang tama at madaling paraan para maging isang muslim.