relihiyongislam.com
Tinanggap ko ang Islam sa aking Buhay - Islam sa Pilipinas
Halina tunghayan ang kwento ng bagong yakap sa Islam, si Jonathan Ruiz na malugod na nagsabi: Tinanggap ko ang Islam sa aking Buhay.