relihiyongislam.com
Propeta Muhammad ﷺ, Ano ang sinasabi nila sa kanya? - Islam sa Pilipinas
Alamin ang mga tanyag na tao na hindi muslim na nagpakilala sa tunay na pagkatao at magandang mga gawain at katangian ni Propeta Muhammad