relihiyongislam.com
Pamilyang Muslim Naging Isang Pambansang Inspirasyon sa Pangangalaga ng mga Kapitbahay sa Nagyeyelong Taglamig - Islam sa Pilipinas
Ang taga Chicago na Muslim ay nagpasyang suungin ang taglamig at mag-alok ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Halina alamin natin ang kanyang Kwento