relihiyongislam.com
Paano ang pag-aayuno katulad ng isang Muslim? - Islam sa Pilipinas
Maraming mga tao ang nakarinig na ng tungkol sa pag-aayuno ng mga Muslim at sa buwan ng Ramadan, ngunit maraming mga kalituhan at maling pagkaunawa dito