relihiyongislam.com
Malalim na mga Karagatan at mga Alon sa Kalaliman sa Qur'an - Islam sa Pilipinas
Ang kadilimang na matatagpuan sa kailaliman ng mga karagatan, na kapag ang tao ay iniunat ang kanyang kamay, hindi niya ito makikita.