relihiyongislam.com
Ang Iyong Madaling Gabay Para Matutunan Ang Islam Para Sa Mga Baguhan - Islam sa Pilipinas
Ang Islam ay isang katagang Arabe na nangangahulugang pagsuko. Ang Islam ay dalisay at payak na pamumuhay ayon sa kung ano ang nais ng Diyos.