relihiyongislam.com
Ano ang Kahulugan ng Islam sa Tagalog? - Islam sa Pilipinas
1. Pagsuko “Katotohanan, walang ibang pananampalataya para kay Allah maliban sa (pagsuko) sa Kanyang nais.” [Maluwalhating Qur'an 3:19]