relihiyongislam.com
Bakit Ang Islam Ipinagbawal Ang Pag-inom Ng Alak? - Islam sa Pilipinas
Ang alak ay naging salot na ng lipunan simula noong sinaunang panahon pa. Ang pagbabawal ng alak sa Islam ay kinuha mula sa ntalata ng Maluwalhating Qur'an.