relihiyongislam.com
Ang Hiwaga sa Pagsusuot ng Hijab - Islam sa Pilipinas
Ang pagtatalukbong (hijab) ay isang mahalagang bahagi ng espiritwal na paglalakbay.