relihiyongislam.com
Muslim, Naniniwala ba sa Buhay pagkatapos ng Kamatayan? - Islam sa Pilipinas
Ang mga Muslim ay naniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan at kapag sa kamatayan ng isang tao, ang pintuan ng susunod na buhay ay nabubuksan.