relihiyongislam.com
Bakit Sinasabi ng Qur’an na “Kami at Siya”? - Islam sa Pilipinas
Ito ay magandang tanong at ang isang mambabasa ng Biblia ay itinanong din ang tungkol dito. Ano ba ang katagang “Kami” sa Biblia at sa Qur’an?