relihiyongislam.com
Bakit Pinayagan Ng Diyos Ang Kasamaan? - Islam sa Pilipinas
Ang Islamikong katayuan hinggil sa mga pagsubok sa buhay at mga kapighatian ay tinatanaw bilang inadyang banal na mga pagsubok.