relihiyongislam.com
Bakit napakaraming Relihiyon? - Islam sa Pilipinas
Lahat ng pananampalataya ay nagmula kay Allah at pagkatapos ang mga tao ay nagsimulang dagdagan o bawasan ito na naging dahilan upang dumami ang Relihiyon