relihiyongislam.com
Bakit nagpadala ng mga Propeta si Allah? - Islam sa Pilipinas
Kailangan ba ng mga tao ang mga propeta? Bakit ipinadala ng Diyos ang mga propeta? Alamin natin ang malinaw na aral sa islam ukol dito