relihiyongislam.com
Bakit ang babaeng Muslim ay nagtatakip ng kanyang ulo? - Islam sa Pilipinas
Ang katanungang ito ay isa sa tanong ng kapwa Muslim at di-Muslim. Para sa maraming mga babaeng Muslim ito ay ang pinakamaliwanag na pagsubok ng Diyos