relihiyongislam.com
Apat na asawa para sa isang Lalaki - Islam sa Pilipinas
Paano mo mabibigyang katarungan na ang isang lalaki ay maaaring magkaroon ng apat na asawa sa Islam? Alamin ang kasagutan nito