relihiyongislam.com
Ano ang Jihad sa Relihiyong Islam? - Islam sa Pilipinas
Ganyan kung paano tayo tinuruan - ng pahayagang kanluranin. Ngunit ano nga ba ang buong katotohanan sa likod nitong katagang JIHAD?