relihiyongislam.com
Ano ang Islam, mga Haligi at Paniniwala? - Islam sa Pilipinas
Ang arabik na salitang ‘Islam’, ay nangangahulugan ng kusang pagsuko sa kalooban ni Allah at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.