relihiyongislam.com
Ang Paraiso (Jannah) at mga Kasiyahan dito - Islam sa Pilipinas
Ang “Jannah” - na kilala rin bilang ang Paraiso o hardin sa Islam - ay inilarawan sa Qur’an bilang isang walang hanggang kabilang buhay ng kapayapaan