relihiyongislam.com
Ang Pagpaparaya ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon - Islam sa Pilipinas
Sinuman ang nalalaman ang tungkol sa propetikong mensahe ay matatagpuang ito ay nagpapanatili ng dangal ng tao at pagpaparaya sa ibang mga Relihiyon