relihiyongislam.com
Ang Paglawak ng Santinakpan sa Qur’an - Islam sa Pilipinas
Noong 1929, isang Amerikanong astronomo ang nakagawa ng isang napakalaking tuklas sa kasaysayan, Ang teorya ng Big Bang at paglawak ng santinakpan