relihiyongislam.com
Ang Pag-aasawa ni Propeta Muhammad ﷺ kay Aisha - Isang Walang Hanggang Kwento ng Pag-ibig - Islam sa Pilipinas
Mahalagang maunawaan natin ang tungkol sa pag-aasawa ni Aisha kay Propeta ﷺ na hindi natin maaaring magamit ang ating mga pamantayan sa 2019 sa mga tao noong mahigit 1,400 taong nakalipas at gayundin sila sa atin.