relihiyongislam.com
Alin ang turo sa Islam, Ang Karahasan o Pagpaparaya? - Islam sa Pilipinas
Ang Islam ay kadalasang inilalarawan bilang isang relihiyon ng karahasan. Si Donald Trump ay nagsabi “Sa palagay ko ay nasusuklam ang Islam sa atin