quathatchat.com
Không có chứng minh thư có đăng ký kết hôn được không?
Không có chứng minh thư có đăng ký kết hôn được không? Có thể dùng các giấy tờ tùy thân khác thay cho chứng minh thư nhân dân để đăng ký kết hôn không?