pgblog.ir
آموزش css : آشنایی با کلاس (class) و آی دی (id) در css - ساخت وبلاگ
یکی از ویژگی ها و قابلیتهای اصلی css استفاده از کلاس و آی دی در تعریف استایل (style) مشخص برای عناصر موجود در صفحات وب (html) است، کلاس و آی دی الگوهایی کلی را تعریف می کنند که از آن …