northernforum.net
Van Nga Makappatay
Tadday mangana laman nga van y nadisgrasya turita tadday nga aggao. Fuera paga yaw ta karwan ira paga nga nadisgrasya nga nesimmu ta tanakuan nga lugar ta Region 2.